yicloud
yicloud

Bảo mật toàn bộ video, khỏi lo mất hỏng camera.

Chào mừng bạn đến với Yi Cloud. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ghi hình từ Camera ip trên đám mây sever của Yi. An Toàn hơn, tiện lợi hơn, ổn định và lưu trữ dài hơn.Truy cập tính năng tiện ích độc quyền với Yi Cloud.

Dịch vụ Yi Cloud không giới hạn

Không giới hạn lưu trữ mỗi camera, không phải lo lắng vì không đủ dung lượng, Không phải lo lắng vì không phát sinh thêm phụ phí.

* Gói tiêu chuẩn có thể sử dụng tới 5 camera.

Ngôi nhà của bạn, camera của bạn, lựa chọn của bạn

Yi Cloud hỗ trợ toàn bộ dòng giám sát Yi Home Camera và Yi Dome Camera. Với gói tiêu chuẩn bạn có thể sử dụng cho 5 camera. Nếu 1 lần đăng ký không đủ, bạn có thể đăng ký nhiều lần cho camera toàn bộ ngôi nhà hoặc doanh nghiệp.

yi-cloud

Xem ngay video giới thiệu...

Phí dịch vụ thế nào?

Gói tiêu chuẩn (chỉ lưu chuyển động)

Gói Vip (lưu tất cả)

7 ngày xoay vòng

(Chỉ lưu video khi phát hiện chuyển động)

Sử dụng được 5 camera mà không mất thêm chi phí khác

(Không có giới hạn lưu trữ)

* Đăng ký được sử dụng miễn phí 15 ngày đầu.
(Chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)

7 ngày xoay vòng

(Lưu tất cả CVR)

Chỉ 1 camera


Hàng Tuần $ 19.99

Hàng năm 66 $ (tiết kiệm 19.96 $)

Hàng Tuần $ 19.99

Hàng năm 66 $ (tiết kiệm 19.96 $)

15 ngày xoay vòng

(Chỉ phát hiện chuyển động video)

Lên đến 5 máy ảnh mà không mất thêm chi phí

(Không có giới hạn lưu trữ)

* Đăng ký được sử dụng miễn phí 15 ngày đầu.
(Chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)

15 ngày xoay vòng

(Luôn luôn CVR)

1 camera


Hàng Tháng $ 9,99

Hàng năm 99 $ (tiết kiệm $ 20.88)

Hàng Tháng $ 9,99

Hàng năm 99 $ (tiết kiệm $ 20.88)

30 ngày xoay vòng

(Chỉ phát hiện chuyển động video)

Lên đến 5 máy ảnh mà không mất thêm chi phí

(Không có giới hạn lưu trữ)

* Mỗi lần thanh toán được
miễn phí sử dụng thêm 15 ngày

30 ngày xoay vòng

(Luôn luôn CVR)

1 camera


Hàng Tháng $ 14.99

Hàng năm $ 149 (tiết kiệm $ 30.88)

Hàng Tháng $ 19.99

Hàng năm $ 199 (tiết kiệm $ 40.88)

Đăng ký Yi Cloud qua ứng dụng Yi Home
YI Home App > ‘My YI Cloud’ > Subscription Status > Subscribe
yicloud
yicloud

Bảo mật toàn bộ video, khỏi lo mất hỏng camera.

Chào mừng bạn đến với Yi Cloud. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ghi hình từ Camera ip trên đám mây sever của Yi. An Toàn hơn, tiện lợi hơn, ổn định và lưu trữ dài hơn.Truy cập tính năng tiện ích độc quyền với Yi Cloud.

Dịch vụ Yi Cloud không giới hạn

Không giới hạn lưu trữ mỗi camera, không phải lo lắng vì không đủ dung lượng, Không phải lo lắng vì không phát sinh thêm phụ phí.

* Gói tiêu chuẩn có thể sử dụng tới 5 camera.

Ngôi nhà của bạn, camera của bạn, lựa chọn của bạn

Yi Cloud hỗ trợ toàn bộ dòng giám sát Yi Home Camera và Yi Dome Camera. Với gói tiêu chuẩn bạn có thể sử dụng cho 5 camera. Nếu 1 lần đăng ký không đủ, bạn có thể đăng ký nhiều lần cho camera toàn bộ ngôi nhà hoặc doanh nghiệp.
yicloud

Phí dịch vụ thế nào?

Gói tiêu chuẩn (chỉ lưu chuyển động)

7 ngày xoay vòng

(Chỉ lưu video khi phát hiện chuyển động)

Sử dụng được 5 camera mà không mất thêm chi phí khác

(Không có giới hạn lưu trữ)

* Đăng ký được sử dụng miễn phí 15 ngày đầu.
(Chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)

Hàng Tuần $ 19.99

Hàng năm 66 $
(tiết kiệm 19.96 $)

Hàng năm 66 $

Hàng năm 66 $
Hàng năm 66 $

15 ngày xoay vòng

(Chỉ phát hiện chuyển động video)

Lên đến 5 máy ảnh mà không mất thêm chi phí

(Không có giới hạn lưu trữ)

* Đăng ký được sử dụng miễn phí 15 ngày đầu.
(Chỉ áp dụng cho lần đầu tiên)

30 ngày xoay vòng

(Chỉ phát hiện chuyển động video)

Lên đến 5 máy ảnh mà không mất thêm chi phí

(Không có giới hạn lưu trữ)

* Mỗi lần thanh toán được
miễn phí sử dụng thêm 15 ngày

Hàng Tháng $ 9,99

Hàng năm 99 $
(tiết kiệm $ 20.88)

Hàng Tháng $ 14.99

Hàng năm $ 149
(tiết kiệm $ 30.88)

Gói Vip (lưu tất cả)

7 ngày xoay vòng

(Lưu tất cả CVR)

(Lưu tất cả CVR)


days

(Always CVR) (Always CVR)

camera


Hàng Tuần $ 19.99

Hàng năm 66 $
(tiết kiệm 19.96 $)

Month $

Annual $
($ savings)

15 ngày xoay vòng

(Luôn luôn CVR)

1 camera


30 ngày xoay vòng

(Luôn luôn CVR) } (Always CVR)

1 camera


Hàng Tháng $ 9,99

Hàng năm 99 $
(tiết kiệm $ 20.88)

Hàng Tháng $ 19.99

Hàng năm $ 199
(tiết kiệm $ 40.88)

Đăng ký Yi Cloud qua ứng dụng Yi Home
YI Home App > ‘My YI Cloud’ > Subscription Status > Subscribe