Yi Home Camera hỗ trợ xem từ xa và download video lưu trữ từ Cloud bằng pc hoặc laptop, tối đa cho phép bạn theo dõi 4 camera cùng lúc và không giới hạn số mắt camera theo dõi.
Chú ý :

Bạn vui lòng chọn vùng camera lúc cài đặt khớp với lúc kết nối chọn vùng trên điện thoại.