Để chia sẻ camera cho bạn bè cùng dùng, ở giao diện chính yi home bạn chọn vào nút khoanh đỏ ở trên.

Sau đó chọn tạo mã QR

Lấy điện thoại đã đăng nhập nick của bạn. Chọn theo như hình. 

Sau khi quét mã QR được tạo thì sẽ hiện ra camera được chia sẻ.

Chú ý :

1. Nick của bạn và bạn của bạn phải ở cùng vùng (ví dụ lúc cài đặt chọn vùng asean thì phải cùng vùng là asean mới có thể thấy camera )

2. Nếu bạn ở xa bạn của bạn, bạn có thể gửi mã QR qua zalo, facebook để quét. Chú ý mã QR chỉ có hiệu lực trong 3p


Phân quyền cho bạn của bạn (nick được chia sẻ) :

Với tính năng thông minh, bạn có thể phân quyền được phép xem lại dữ liệu ghi ở trên thẻ nhớ hoặc yi cloud. 

Hoặc bạn có thể phân quyền được phép nhận được thông báo khi có chuyển động.